неделя, 1 ноември 2015 г.

01.11.2015
Приятели,
Летящи Души по ПЪТЯ на ЕВОЛЮЦИЯТА,
Оставете Енергиите да Работят – Те Са ВЪВ Вас, Те са За Вас, Те са СЪС Вас. Вие не знаете Крайния Резултат на Вашето Преструктуриране на Тяло и Клетки, в Светлина и Кристали – Но Вие, Центрирани в Сърцето Усещате и Чувствате Идващата ТРАНСФОРМАЦИЯ И ТРАНСМУТАЦИЯ. Само и Дайте Зелена Светлина и Благодарете – Тя Знае и Може, Тя е ХиперИНТЕЛИГЕНТНА. Не Мислете със Човешкото съзнание, Логика и Разсъждения. Отидете в Божествената ЗОНА, Където Сте ВЕДНО с ПЪРВОИЗТОЧНИКА – СЪРЦЕ-ПРОСТРАНСТВОТО. Там сте Свободни Божествени Същества, Там Сте Свързани с Божественото и Всемирното Съзнание. Там Сте Светлина и Любов, Там сте БОГОПОДОБНИ в ИСТИНАТА. Позовавайте и Изисквайте Лъчите на Светлината, Откривайте Своята Мисия и Свързаността Ви със Звездното Семейство. Ако Не Виждате – Представяйте си Го. Целенасочената Мисъл и Визуализацията Ще ви Доведат до Същността на Божественото Истинско Проявление. Ще Усетите, че .... Е ТАКА.....
               Порталите на Преминаване и ЕВОЛЮЦИЯ Можете Сами да ги Създавате и Задвижвате. Свърши Времето за настройка и Чакане. Назначавайте ПОРТАЛ, Отваряйте Го и Преминавайте – После ИДВА Несъзнателното Действие на Комуникация със Всички Състояния на Осъзнати Зони. Отдайте се на Душата и Духъ – Те ЗНАЯТ. Те ще Ви Съветват и Насочват. Какво е Душата – Божествено Продължение и Съответно ОСЪЗНАТО Проявление на ПЪРВОИЗТОЧНИКА. Нея Винаги е Я Имало и Винаги ЩЕ Е ..... Важното Е – Съзнанието Извежда Ли Я на Преден План. Търсим Ли Изначалната си Същност и Божествена Форма. НИЕ /СЪЗНАНИЕТО НИ/ Продължаваме ли с Човешкия УМ, или се Свързваме и Действаме със Божествения УМ и Промисъл ??? Съзнанието ни Определя ВСИЧКО. Затова Говорим за САМООСЪЗНАВАНЕ – Определяме СЕ. Декларираме Чрез Съзнателната си ВОЛЯ, Свързаността си с Божествения Източник, и си Вспомняме ИСТИНАТА за Нашето Индивидуално Създаване и ЖИВОТ.
               Приятели, Приемете ли Само Земния Живот – Оставате ЧОВЕЦИ, Оставате НеСъбудени Същества. Това е Егоистичен Мироглед – в Буквален и Преносен Смисъл. Блокирате Съзнанието и Душата, Затваряте Духъ, Слагате Всичко в Граници. Разберете – Никога не Може да Затворите ЛЮБОВТА, Никога не Може да Затворите СВЕТЛИНАТА, Никой не Може да ИЗТРИЕ и ПРЕМАХНЕ Осъзнаването на СВОБОДАТА. Както на човек му се Иска да Обикаля Кътчета на Планетата Земя, и да им се радва и Опознава, Така и Душата и Духъ ви се Стремят към Вселената и Всемира. Те Знаят Кой е Твоя ДОМ, ТЕ ЗНАЯТ... Спомнете си КОНСТАНТАТА – Само Еволюция и Развитие.
               Дори и да не Сте във Високо СЪСТОЯНИЕ на СЪЗНАНИЕТО, Всичко Изложено до Тук Може да Извършвате от Сърце-Пространството. Там сте във Вселената и Всемира. Там сте Божествено Съзнание и Божествен УМ. Там Сте в Любов и Светлина. Там Сте БОГ. Там Знаете и Можете Всичко.....
               Ако ви е нужна По-Голяма Мощност и Чувствена Връзка – Свържете Вашето СЪРЦЕ с Божественото СЪРЦЕ. Веднага се Свързвате със ВСИЧКО.... Усете Градирането и Силата на СВЕТЛИНАТА. Самоосъзнавате ли се – Вие Винаги Търсите и Усещате СВЕТЛИНА. Запомнете – Светлинното Чисто Същество Никога Не Може да Види ТЪМНИНА. То Винаги Несъзнателно Я Осветява и Просветлява. Светлината в Душата – Е Светлина в Пространсвото ТИ. Няма Какво да Вземеш от Тъмнината – Но от СВЕТЛИНАТА Може да Привлечеш ВСИЧКО. Живия живот Е СВЕТЛИНА. Обливайте се със Светлина. Искайте Светлина. Виждайте Светлина. СВЕТЕТЕ... ПРОСВЕТЛЯВАЙТЕ и Пак Търсете Светлината...
               НеоСъзнатия е В Състояние на Принудителна Кома на Духъ и Душата. ОСЪЗНАВАЙТЕ, ПРИЕМЕТЕ ИСТИНАТА, ОСВОБОДЕТЕ ДУШАТА, ВИЖТЕ И ПРИЕМЕТЕ СВЕТЛИНАТА.....
               Така Наречените ТЪМНИ , Не Са Нищо Различно от НАС – Те НЕ ПРИЕМАТ Светлината, Иначе са Много Осъзнати и Събудени.... Ако Ви Допуснат до Себе Си, Ще Видите, че Те Не са Тъмни , а с МНОГО Малко /Нищожна Светлина в Сърцето и Душата/.... Тъмните, Преминали през Чистилището на ПРОШКАТА, са Готови за Еволюцията и Възнесението. Те Временно са Оперирани от СЪСТРАДАНИЕ и СВЕТЛИНАТА на ЛЮБОВТА. Тяхната Любов е Егоистична. Въпреки Всичко – Обичайте Ги и им Прощавайте, Състрадавайте за Тях – Ще Усилите Скоростта на Пътуването ИМ към Светлината.....

Бъдете СВЕТЛИНА ...... И ТАКА Е ......