понеделник, 16 май 2016 г.

16.05.2016
Приятели,
Когато изговаряте или мислите върху името и значението на „оня БОГ“, опитайте се да си отговорите, като се обърнете вътре към Себе Си. Кое е Той ? Къде Съществува ? С какво се занимава ? Какво е отношението му към Мене и Всички други ? - Не говорете и мислете с Човешките мисли и наследство, А дълбоко от Сърцето си търсете и чуйте отговорите. Защо се Знае, че БОГ е Безсмъртен и Вечен, а Вие се мислите за смъртни. Вярно ли е ???? Защо се разболявате ? Защо имате падения и възходи ?
Задавайте си въпросите и чакайте отговорите. Това също е част от Пътя, това е част от Озарителното Самоосъзнаване. Дерзайте. Потърсете Различния от църковните догми БОГ. Този БОГ, който ви чува не е далече, а Вътре във ВАС. Отговор – Винаги Последва. Това е Разговор със Съзидателната Сила във Вас, Това е Разговор с Вашата Душа, Това е Разговор с Висшия Ви АЗ. Това ще Ви ИЗПЪЛНИ и ще Ви Помага. Тихостоящия Учител във Вас Очаква Вашето Пробуждане, В Трепет е на Вашето Събуждане-Еволюция, Готов е за Единството дълго преди Вас. Ако Ви е Чисто Сърцето и Помислите – Ще получавате отговорите преди да сте ги задали. Връзката е по-бърза от светкавица. Мисъл-Отговорите се Превръщат в Разбиране, което Ви кара да сте в Екстаз и Възторг. Цялата Тази Съвършенност и Перфектност е във Вас, Вие Я Притежавате, Вие сте Създадени с нея. Вие Нищо не Откривате, Просто Пренареждате Себе Си.
Отговорите и Насоките си Получавате Не от Висши Същества с ИМЕНА иТИТЛИ, А ОТ ВАШИЯ БОГ, Единния. Вие Наричайте и Именумайте връзката си както искате, Но Знайте, Че СЪЗДАТЕЛЯ е във ВСИЧКИ и във ВСИЧКО, и Именно с НЕГО Контактувате.
Тези от НАС, достигнали до по-високо Осъзнаване и Хармония със СЪЗДАТЕЛЯ и чувстващи неговата ЕНЕРГИЯ на Любов и Светлина, Винаги се Отъждествяват с НИЕ. НИЕ сме Едно – Защото сме Еманация на СЪЗДАТЕЛЯ, НИЕ и Творецът СМЕ Единен Организъм. Така, както разговаряме с Тялото си и с Клетките си, Така сме в контакт и със АЗА-БОГ във НАС. Каквото изпитваме НИЕ, Веднага е Почувствано и от БОГА. НИЕ и БОГА СМЕ Единна Компютърна Система. Всяка частица от Системата НИЕ е в Сила и МОЩ, Интелигентност и Мъдрост, Защото е Свързана неразривно и в Абсолютно Единство със ВСЕМОГЪЩИЯ ВСЕМИРЕН КОМПЮТЪР – наречен БОГ.
Влезте в СЪРЦЕ-ПРОСТРАНСТВОТО си и търсете божествените файлове. Там имате връзка със ВСИЧКО и ВСИЧКИ. Искайте /от ИСУС/ - означава бъдете Търсещи, бъдете СЕГА. Обичайте, Благодарете и Благославяйте Необятността на Това, което сте, и на БОГА си. Съсредоточете се, Концентрирайте се, Влезте в Единство и Хармония със СЪЗДАТЕЛЯ, и ВИЕ сте в Божествения Живот, в Единството, в НИЕ. Стойте Винаги включени, Тогава НИЕ не Губим Ресурси. Вие, Които сте Осъзнатите НИЕ, Знаете, че Сте Светлина и Стоите Винаги в Светлината. Знаете, че сте в Любов, и стоите Винаги в Пространството на ЛЮБОВТА. Светлината и Любовта движат Цялият Всемир. Ние, като Осъзната Жива Клетка от Божествения Живот, работим и СЪЩЕСТВУВАМЕ, като ПРИЕМАМЕ и ПРЕДАВАМЕ Любов и Светлина. НИЕ, Осъзнатите, съществуваме в Реалността.
ОСЪЗНАТИТЕ / НИЕ/ Винаги усещат Щастието и Радостта в Божествения Живот. Неосъзнатите, Стоейки в Матрицата и подчинявайки се на Подтискащата ги Системата, Недовиждат и Недочуват Своя БОГ. НИЕ Състрадаваме към тях, НИЕ Излъчваме Щастието и Радостта си от Единството и СЕ МОЛИМ за Скорошното им ПРОВИЖДАНЕ. Всички СМЕ с Еднакви Заложби – НО НЕ ВСИЧКИ ЧУВАТ и ВИЖДАТ. Не Стойте на ПРАГА. Вратата не е ОТВЪН. Вратата /Портала/ е ВЪТРЕ във ВАС. Пристъпете и Влизайте смело – без да Чукате.... Всичко Неочаквано Е Само Любов и Светлина – Няма ДРУГО.
Невярващия – Не Вярва и НЕОсъзнава, че е Създаден с Дух и Душа. Невярата, Незнанието, Невиждането и Нечуването са едно – Тези Братя и Сестри са Пропуснати на ИЗПИТА за Човек с Ниска Оценка. Те Няма да се върнат в животинския Свят /Третото Стъпало/, Но Много ще Тъпчат пътеките на Човешкия Неосъзнат Живот. Неправилното е, че Държат Душата и Духъ си Поробени, Угнетени, Отделени от БОГА, Сами се Вързват в синджири.
Създателя ЧАКА Тяхното Осъзнаване. НИЕ Също....

И ТАКА Е .........