неделя, 17 април 2016 г.

17.04.2016
АЗ СЪМ БОГ .......
ПРИЯТЕЛЮ,
АЗ СЪМ ВСИЧКО = АЗ СЪМ БОГ.... Търси ВСИЧКОТО КОЕТО Е и БОГА в СЕБЕ Си. Отначало ще ги разграничаваш, А после ще дойде време да слееш двете означения, двете същности в ЕДНО. Оставете Учителите, Начетохте се достатъчно, Добихте Опитност, Осъзнахте и Поехте По Пътя. Преди Възнесението Си, се ОБЪРНЕТЕ Само към БОГА в СЕБЕ СИ. Няма друг БОГ. Няма друг ученик. Ти и Бога ти – СТЕ ЕДНО. Сърцето, Бога в теб и ТИ. Живейте и се Съсредоточете в този триъгълник. Тази Троица не е само Вяра и Усещане за Истината - Тази Троица в ТЕБЕ Е Чистата и Изначална ИСТИНА. БОГ Знае и Може Всичко – Слейте се с Него и Живейте Божествения Живот.
Приятелю, ИЗКЛЮЧИ телевизора, ИЗЛЕЗ от несъбудените компании, СПРИ радиото, ЗАБРАВИ вестниците, Не ходи на шумни места и Неприятни за ТЕБЕ, ПОЛЗВАЙ само храна на базата на плодовете и зеленчуците, ПРЕМАХНИ алкохола и наркотиците, СЛЕЙ се с природата, растенията и животните.... Оставете Робството, Окончателно Премахнете Оковите на Поробване и Системи, Които не са Божествени. Ти си Свободен за Своята Еволюция. Прави я по Твоя Начин. Прави я Само с Бог. Само НЕГО допускай до Себе си. Избирай основното – Мъдрост, Интелигетност, Майсторство, Изобилие .... Ти, Приятелю, Не си Нещо по различно от Бог, от Създателя. Ти съществуваш като част от Бог, и като самостоятелен Бог. Всеки може, И Е БОГ – Стига да Самоосъзнае Това ...
Казано е „БОГ създаде Човека от пръст из Земята, По Свой Образ и Подобие, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание“. Ето разяснението на Винаги Метафоричното Божествено изказване. Душата /в момента човешка/ при отделянето си от Божествения факел /много далечен енергиен взрив/ се втурва по Пътищата на Еволюцията. Предприема пътуване към Собственото си Самоосъзнаване. Но, в която и Вселена да се намира тя, Пътя е по тези стъпала – Минерален свят, Растителен свят, Животински свят, Човешки свят, Духовен свят. Всяка Душа съпроводена от своя Дух е преминала през камък, цвете, животно, човек. Животът в Човешкото Битие и Божественото Еволюционно Самоосъзнаване довежда Душата в Духовния Свят. Ето защо, Човекът е бил кал/пръст,минерал/, Еволюирал е с Подкрепата на Неосъзнатата Божествена Любов и Светлина в Себе Си. Само Високата Форма на Човешкото Самоосъзнаване е Врата към Високите измерения и Истинския Божествен Живот. Но за да има Чист Божествен Живот, Трябва Знаене и Спазване на Божествения Ред и Закон. Трябва Еволюция и Самоосъзнаване. Има Път, Има и Истина... Така, че не приемайте и разбирайте буквално изречения от Светите Писания. Разтълкувайте ги с БОГА в СЕБЕ СИ. Така се Самоосъзнавате. Това е ПЪТЯ.
Приятели, Започна Същинската част, на времето от СЕГА, за която писах като стартира. В РАЗГАРА сме на Отделяне на Плявата от Зърното. В настоящия момент трябва да решите към кое да се Самоопределите. СЕГА е Момента. Много искри Запалихме ТУК на Земята, но те се разгоряха и преминават към Свещения Огън. А Огънят е Прочистване. Огънят ще изчисти Земята и Човешките Същества. Божественият Огън ще гори вътре в Сърцето и Отвън в Битието. Идва и Навлиза Новото Време, Вижте Новата Земя. Почувствайте я. Осъзнатите я Създават. Създава я БОГ, но Осъзнатия знае, че Бог е в Него. Създателя твори чрез Всеки. Осъзнайте ТОВА.
Приятели, Вие дойдохте да се Самоосъзнаете, Аз Съм Тук и Сега да Ви Подам Ръка. Моето не е Самоосъзнаване – А Помощ Отвътре и на Място. Пиша – Защото Ви предавам информацията по Пътя. Вътре във Вас е Всичко. Всяко Човешко Същество ще достигне момента на ИСТИНАТА. Независимо дали се намира на Земята или на друга планета. Разберете Изначалието – Богове сте, Защото Единствения БОГ Наистина е вътре във ВАС. Свързвайте се постоянно с НЕГО. Ако още има някой, който мисли, че му е трудно, Да говори на ум и на глас, да разсъждава и медитира върху следните думи – Мъдрост, Интелигентност, Истина, Щастие, Радост, Любов, Единство, Светлина, Прошка, Състрадание, Божествен Закон и Ред, Самоосъзнаване, Мир, Вяра, Смирение, Творчество, Вибрация, Божествен Живот. Дарявайте и помагайте на Ближния Всеки Ден. Потока ще ви Обгърне и шепне. Приемайте и Излъчвайте Постоянно Любов и Светлина. Рано или по-късно Прозрението ще Настъпи. Вие ще се Трансформирате. При Всеки ще е Различно. Бързайте. Останете само Вие и Тишината. Бог Обича Тишината.
Ако има Някой, на Който и горепосочения Път му е Труден, Да се Моли и Иска, Христовото Съзнание да Навлезе и се Установи Завинаги в Него. Христовото Съзнание е Пътя и Модела На Осъзнатия Божествен СИН. Христовото Съзнание Е. Искайте и Молете....
Осъзнайте Това :
АЗ СЪМ ВСИЧКО, КОЕТО Е БОГ. БОГ Е ТОВА, КОЕТО СЪМ АЗ. АЗ СЪМ ЛЮБОВ, ЗАЩОТО БОГ Е ЛЮБОВ. АЗ СЪМ МЪДРОСТ, ЗАЩОТО БОГ Е МЪДРОСТ. АЗ СЪМ ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, ЗАЩОТО БОГ Е ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. АЗ СЪМ МАЙСТОР, ЗАЩОТО БОЖЕСТВЕНИЯ МАЙСТОР Е В МЕНЕ. АЗ СЪМ ЩАСТИЕ, ЗАЩОТО БОГ Е ЩАСТИЕ. АЗ СЪМ РАДОСТ, ЗАЩОТО БОГ Е РАДОСТ. АЗ СЪМ ИЗОБИЛИЕ, ЗАЩОТО БОГ Е ИЗОБИЛИЕ. ДА Е ВОЛЯТА НА БОГ, ЗАЩОТО ТОВА Е МОЯТА ВОЛЯ. АЗ И БОГА В МЕНЕ, СМЕ МОЯТА ОПИТНОСТ.
Осъзнатият е Творец, Защото Той е Съзнал вече, че Бог Твори и Живее чрез Него. Осъзнатия Знае, че Бог се изявява чрез Него. Аз Съм Мисля – Но Аз Зная, че Бога в Мене Чертае Мислите. Аз само осъзнавам и поддържам връзката си с БОГА. Така, както леко и неосъзнато дишате, така лека постоянна трябва да ви е връзката с Единствения Бог във Вас. Осъзнатият е Винаги в Божествения Поток. Той е Създал и Осъзнал връзката си с Бога и вече му е лесно в Живота. Единствената работа на осъзнатия, е да Живее и Твори с Бога в Себе Си. Друга работа Не Съществува. Всичко Различно – е Робия, Матрица и Потискащи системи.....

И ТАКА Е ........