понеделник, 14 септември 2015 г.

ПО ПЪТЯ…

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА „АЗ СЪМ БОГ“
              …При едно от слизанията в сърцето, пак бях на моето си място, когато чух гласа – „Виж Пътя и тръгни по него…“. Погледнах надясно и напред, и видях прекрасна светеща линия осветяваща тясна каменна пътека, широка около 20 см., дълга – не се вижда края (към хоризонта), и криволичеща. Тръгнах веднага, бавно, неуверено и клатейки се – от двете страни отдолу е километрова бездна. Един път залитнах наляво и някаква сила ми помогна отново да намеря равновесното положение. Помислих си за помощ. Веднага от тялото ми се отдели и застана пред мене в ролята на водач – фигура. Това беше БОГ Христос. Той ме хвана за ръка и ми каза да вървя смело. Доста вървяхме, а пътеката навсякъде бе много тясна. В един момент Христос ми каза – „Кажи с мисълта си , от детски погледнато „По-бързо“. Той вече почти тичаше . Направих го и АЗ. Увеличихме скоростта – като почти не стъпвахме на пътеката. Носехме се като духани от вятъра. След известно време изгубих картина и с отварянето наново на очите видях, че се качваме на морски бряг, като излизахме мокри от водата. Пред нас бяха палми и слънце. Мек плажен пясък. Христос ми пусна ръката и ме покани да седнем. Бяхме целите мокри и Аз си мислех колко време ще ни е нужно да се изсушим. В този момент Христос ми каза – „Свърши вече тежкия участък от пътя – Ти го премина. Оттук е само леко и Светло. Вече можеш всичко само с мигване на мисълта. Виж вече сме сухи.“. И наистина – докато го осъзная и помисля, че съм сух и ръката ми докосна дрехите ми – Сухи и Топли от Слънцето. Стана ми приятно, и прекрасно – усетих вътрешно и със сърцето си, че идват чудните и прекрасни леки моменти.“ Оттук нататък ще е така – каза ми Христос и веднага излезнах от Сърцето си.“
       Останах замислен… - за ПЪТЯ.
…Станах да пиша, защото преди малко в медитативно състояние се появи екрана (който отдавна извиквам в мене, но сега се появи и задържа – аз видях написаното). Там на син фон пишеше – „Тревожността е състояние на клетките , обратно на Щастие и Радост протичащи в техните атоми и субатоми. Аз съм, изтривам тревожността от клетките и я заменям със Щастие и Радост“. Може би ми се казва – да предприема осмисляне и да обърна внимание на клетъчния живот в моето тяло. Аз да им обърна целенасочено Внимание и да дам моята подкрепа и възнамеряване към тях. Възнамерявам и изпращам много Безусловна Любов,  ако забравя – призовавам Вселената да изпраща своята любов и поддръжка към тях.
...Пътят е ИНДУВИДУАЛЕН за всеки АЗ СЪМ. Пътят е УНИКАЛЕН. Началото на пътя не си го спомняме – забравили сме първото докосване на Божествения ДУХ, никога няма да достигнем и края му – той е безкрайно учение. По пътя ще слушаме само ИСТИНАТА, и така сме - в ЖИВОТА.
       Откриването на АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕ – е ПЪТЯ към ВСИЧКО, КОЕТО Е. АЗ СЪМ не съм това, което АЗ не съм. АЗ СЪМ това, което АЗ СЪМ.
       …Двете ръце във форма на молитва пред сърцето означава - чрез Любов и Мъдрост, към приемане и предаване. Лявата ръка е Любов, дясната е Мъдрост:
-       Чрез приемането на Любов – достигаме Мъдрост
-       Достигнем ли Мъдрост – значи Обичаме и сме Обичани
-       Лявата длан – Приема, Дясната длан – Отдава
-       Съберем ли ги – ставаме Силни в Молитвата Си
-       Мъдрия се Моли със Любов, Обичащия  някой ден ще достигне до Мъдрост
-       Обичащия и Мъдрия – са по ПЪТЯ
-       Любовта е във Смирението, Щастието, Радостта, Благополучието, Благоденствието, Изобилието, Хармонията, Мирът, Истината, Търпението, Състраданието. Всички Те са предадена или приета Любов.
-       Мъдростта е Изминат Път с Любов. Любовта винаги е на Път, Мъдростта се достига с Любов.
-       Мъдрия Обича Всички, Обичащия винаги търси Мъдрия. Мъдростта е необяснима фаза. Мъдростта не е урок – да го научиш, Тя е едно лично пътуване – за едни кратко, за други дълго.
-       Любовта и Мъдростта са във Нас, вървейки по ПЪТЯ, но Те нямат крайност – както е безкраен ПЪТЯТ.
… Аз се СЪБУДИХ „СЪБУДЕН“.
… Медитацията По ПЪТЯ – Е СВЕТЛИНА.Тогава Дух и Душа облечени в Човешко тяло усещат Свободата. Не води Егото, а Пътепоказател е Духът. СъСъзнанието и Ума се Самовглъбяват в ПЪТЯ.
… По ПЪТЯ получаваме многобройни техники с които помагаме на себе си, на всички около нас, на Вселената, на Планетата, лекуваме. Най-истинската техника е – свободно и целенасочено изразена МИСЪЛ-ФОРМА. Усетим ли, че сме на мястото – в Сърцето Си, че сме преизпълнени с Божествена Сила и Любов – можем да действаме с думи и визуализации,  и насочим Енергията да ни следва.
… Смисълът на думата ПЪТЯ е равнозначен по сила и значимост със САМОУЧЕНИЕ. Пътят е училище за САМООСЪЗНАВАНЕ. Тръгва от Божественото Сърце, и не му се вижда края. Срещаш урок след урок и го Приемаш. Приемаме и се Учим, Сърдечния Път не греши.
… Отче, Защо видях въртящи се цифри от 0 до 10, и след разбъркването екрана закова на цифрата „1“ и така застина?
Това е знака, който ще ти служи по ПЪТЯ. Тя ще те подсеща за „едно, единствения, единността“. Защото Пътя за Тебе е ЕДИН – Божествения от Сърцето. Защото Бог е ЕДИН – Туй съм АЗ. Защото Божието Царство е ЕДНО. Защото Ти си ЕДИНСТВЕН мой СИН, защото всички мои чеда сте с ЕДНО Христово Съзнание, създадено за ваше ЕДИНОНАЧАЛИЕ И ЗНАК ЗА ЕДИНСТВО И ЕДИНЕНИЕ. Защото Всички Сме ЕДНО. Единицата е значимото нещо – Съвършенството, нямаш нужда повече от ЕДНО. Тя е най-голямото число, тя означава завършеност и Всичко. Осъзнаването е ЕДНО, достига се веднъж и се живее в ЕДИНСТВОТО. „АЗ СЪМ ПЪТЯ И ИСТИНАТА, И ЖИВОТА“ – защото ПЪТЯТ Е ЕДИН, ИСТИНАТА Е ЕДНА, ВИНАГИ – НЯМА две истини, ЖИВОТЪТ Е ЕДИН – И СЕ ЖИВЕЕ ВЕЧНО. Човек може да влиза и обитава много тела, но ДУШАТА МУ, ДУХЪТ МУ И СЪЗНАНИЕТО МУ са ЕДИНСТВЕНИ. ЕДНА е Любовта – Безусловната. Сърцето ти – е ЕДНО – но там е всичко, то е Всеобхватно. Гордостта ти, Красотата ти, Търпението ти, Смирението ти, Отдаването ти, Приемането ти, Щастието ти, Радостта ти, Светлинното ти излъчване – Всички те са Твои ЕДИНСТВЕНИ, защото са само твое отличаващо те осъзнаване. Всеки има ЕДИНСТВЕН КОД – Светлината от Сърцето. ЕДИН е избора твой – БОГ и Божественото царство, и да не си го направил още, някой ден ще го направиш. ЕДИН е Синът, ЕДИН е Бащата, ЕДНА е Майката. И трима братя да сте, за родителите си, сте като ЕДНО. Те ви обичат ЕДНАКВО. Майката с ЕДНА ЕДИНСТВЕНА неповторима сила обича чедото си. Бащата е ЕДИНСТВЕН – а възпитатели много. Тройки много – но дори Светата Троица е ЕДНА. ЕДИНСТВОТО който осъзнае – може да се каже, че е Осъзнат. Ако се вгледаме в неукрасената ЕДИНИЦА „I“, символичния знак на ПЪТЯ. Той може да не е винаги прав, но е нашия ЕДИНСТВЕН ПЪТ. На стълбичката за награждаване на спортистите не е първи този на 3-то място, а приемаме за ЕДИНСТВЕН победител този на ПЪРВО МЯСТО. В човешките представи 3-ката е повече от едно, ЕДИН лев е повече от 3 лева, но от какво се състои 3-ката – от 3 ЕДИНИЦИ. ЕДИНИЦАТА Е ИЗНАЧАЛИЕТО И ВСИЧКО.
Крайната точка на ПЪТЯ – естествено е У ДОМА (Божественото Царство). Но ПЪТЯТ там не спира, това не е абсолютна крайна точка. Това е подготовка за НЕЩО. Нещото го създаваме НИЕ съвместно със семейството. Единството е старта на Единоначалието. Многоизмерността тръгва от Там – и ни Води. Ние, Аз , Всички – чертаем и кроим следващата част от Живота. Живота е безкраен. Основите на Живота са – Любов и Безсмъртие. Играчите сме Ние – и колкото повече навлизаме в своята Многоизмерност, толкова по обозрим и вълнуващ е Живота
… Защо ЛЮБОВТА е насвякъде, във Всичко и Завинаги. Защо СЪЗДАТЕЛЯ на Всичко което Е , е избрал точно – ЛЮБОВ. Любовта няма друга градация – Тя има само прилагателни – Безусловна, Човешка, Истинска, Божествена, Духовна, Единствена, Състрадателна. Тя има един Създател – БОГ , и един издател – СЪРЦЕТО. Любовта е замесена във Всичко, с нея се ТВОРИ и Създава, с нея се ОБИЧА, с нея се постига Всичко. Тя е инструмент, Тя е Изначалие, Тя е Божественото значение. Защо Бог не е избрал ОМРАЗАТА ? – Защото Тя не е Единствена, Не е Градивна , Не е всичко. Тя може да преминава в Гняв, Недовоство, Лецимерие, Жестокост, Ненавист, Злоба, достигайки дори до Разруха и Смърт. Омразата е Антипода на Любовта, но Тя е учителски елемент по ПЪТЯ. Същество докоснало се до Омразата – рано или късно избира ЛЮБОВТА. Винаги има време, място и начин за избора – ЛЮБОВ. Омразата също гради – унищожение, злокоба, мрак, тирания. Тя се храни с потисничество, но Всичко това е до време. Любовта и Светлината, които са Вечни като Живота – достигат до всеки и предлагат ИЗБОРА. Избора за Пътя, го правиш само ТИ. Любовта може да почака, Тя никога не нахалства като Омразата. Предлагам Ви - изберете Любовта и Светлината, и без това сте Безсмъртни, поне ще живеете на Светло.  
… По време на медитация, ако не знаете какво да правите – вървете, вървете по ПЪТЯ. Дори и да не знаете накъде и как , ще усетите че се получава. Пътя ще ви насочи – Вие само тръгнете. Вървейки, пожелавайте Светлината да е с вас, и ще знаете какво и как. Всеки , който е тръгнал по ПЪТЯ е стигнал до БОГ. Трудно е осъзнаването да тръгнеш. По ПЪТЯ има и водачи и помощ. За този ПЪТ храна и вода не ти трябват. Този ПЪТ се върви с Душата, Съзнанието и Сърцето. Вървенето към БОГ, дори и като негово подобие е ПЪТЯТ, ИСТИНАТА и ЖИВОТА

Няма коментари:

Публикуване на коментар