понеделник, 14 септември 2015 г.

ДУХОВНО ПРОБУЖДАНЕ ...
07.2015
       Възлюбени Приятелю,
Зададеш ли си някой Ден Въпросите
- Кой Съм Аз?
- Какво правя в този Живот?
- Защо Съм в тази държава?
- Защо съм на тази Планета?
- Какво е след "Смъртта"?
- Има ли друг Живот?
- Какво е моето Звездо ИМЕ?
- Кой ме е СЪЗДАЛ и Кой ми Помага?
- Каква е Моята Мисия? ............., значи написаното ТУК е за ТЕБЕ.
Ако това не са мимолетни въпроси за Тебе, а желание за постоянно търсене, знание и удовлетворени отговори, Значи Ти Си Готов за Влизане в така нареченото Духовно Пробуждане. Което значи - Работа със Духъ, от Духъ, за Духъ, чрез Духъ, в Духъ ...
       Навремето това е било Трудно поле, Тежко Учение с много лишения. Малко са били Готовите или Богоизбраните. Винаги е било нужно да си прикрепен към Учител.
       Днес Духовното Пробуждане е за Всеки, Изразил Свободната си Воля за Самоосъзнаване. Няма нужда от Учител - Той е в Тебе, Твоят Бог, Бога Мощност, Всемогъщото Аз Съм Присъствие.
Имаме Начална Точка(1), Самоизява-Работа (2) Абонамент Цел (3) / Точка към която се Стремим, Тя не е Крайна, защото Духовното усъвършенстване Няма Край /. Почти Всичко в Безкрайността, Безсмъртието, Универса няма завършеност, А Само Усъвършенстване Абонамент Перфектност.
Тука Началото е Така - Всичко е Много Просто. Бог не ни вкарва в сложности и ненужности. Разбираме Всичко Веднага - когато му Дойде Момента. Божествения План Е Перфектен. Само Влизаме в Потока и Готово.
Какво е НАЧАЛОТО
Е Нужно Човешко Същество, Готово, Изразило Увереността си да тръгне ПО Пътя на Духовното Пробуждане. Човек, който иска Убежденията си, да поведе към Непоколебимата и Безусловна Вяра. Вярата СЕ КОВЕ. Стане ли Тя МЕЧ - Това е Божествената Вяра - Вярата в Единния Първосъздател и Първотворец. Този Човек, Който Искренно търси отговорите на горните Въпроси, е Готов да Стъпи на Стартовата Линия.
ЛЮБОВ, ВЯРА, СВЕТЛИНА - Туй са исконните Начални Слова, Думи, Мисъл Форми, Образи, Енергии, Утвърждения и Приемания, с Които се СТАРТИРА. Влизането в Пътя е с тези ТРИ ДУМИ. Нужно е да ги Следваме, Осъзнаваме, Визуализираме, и Те ще ни Водят към Целта.
По Пътя - учим Медитацията, Молим се, Изказваме Съждения, Утвърждаваме Намерения, Създаваме си или Приемаме Готови Техники за Работа с Енергиите. Използваме Космическото Христово Съзнание, Храма в Сърцето, Обичаме Себе си и Всички НАС. Но Всичко за да е Просто - се Върти около Началните Три Думи - Любов, Вяра, Светлина. Моята Помощ и Насоки съм ги дал -   в "ПО ПЪТЯ" и "САМОУЧИТЕЛ" - изписани от МЕНЕ.
СРЕДНА ТОЧКА / ЗОНА /
И ето, в навлезнахме ЧЕ Средната Точка - Същинското Учение, Самоучение, Самоизявата, Духовната Работа. Четем Ченълинги, Получаваме Собствени Ченълинги и Указания, Говорим си с Всемогъщия Аз Съм Присъствие - Който е в Нас, Разсъждаваме, Доверяваме се на Вътрешната Интуиция, Осмисляме, и Стоим в Потока. Декларираме Основни Искания - защото сме в Полето на Свободната Воля. Привличаме Божествените Лъчи Абонамент Потоци - Изобилие, Мир, Щастие, Радост ............
Стремежът е да Стоим колкото е Възможно Повече в Духовния Божествен Свят. Там учиме и без да го Осъзнаваме. Времето преминава в Медитация, Благодарене, Благословене, Практика с Енергиите, Утвърждения ..............
Важно - Вярваме на Себе Си, Вярваме в Бога в Нас и Молим да ни Води. Усещаме ОСЪЗНАВАНЕТО.
Първото Сътворчество Е - Осъзнат Божествен Живот.
Осъзнаваме Любовта. Безусловната Божествена Любов е Най-Голямата Сила в Безкрайността. Ние Сме Чаша, Която пълним с тази Любов и я Изливаме във Външните Дейности.
Усещаме и Вдишаме Вярата. Ако Вярата е Слаба – Вратата на Божествения Живот е Заключена. Усилваме Вярата – И Врати Няма.
Приемаме Божествената Светлина. Тя има много Вибрации и Визуални Постулати. Учим се да я използваме, като я Изпращаме и Обвиваме с Нея Всичко.
Утвърждения и Съждения, Разговори и Отговори – Така Протича Средната Част.
НИКОГА НЕЗАВЪРШВАЩА КРАЙНА ТОЧКА /ЦЕЛ/
И ето, че стигнахме до Същината. Тук Сме Всички и Завинаги. Тръгнахме от ЛЮБОВ, ВЯРА И СВЕТЛИНА.
Сега СМЕ Осъзнати Сътворци /Пристигането/ – ЛЮБОВ , МЪДРОСТ , СИЛА.
Любовта и Светлината се Сливат в Едно – Светлината е Любов, А Любовта се Изразява със Светлина. Ние Вече Сме Майстори. Живеем във Високите Вибрации и Всичко се Случва Бързо – Веднага. Живеем във Сега – Няма Минало и Бъдеще. Ние можем да ги Променяме.
Мъдростта е Тук. Тя е израз на опита и окончателното Осъзнаване. Мъдростта е Вяра. Вярващия е Мъдър. Мъдростта не значи Старост – Тя е Знание, проверено и изпитано от Нас. Тя е Паспорт за Възнесението. Мъдрия е Божествен Човек. Мъдростта е в Нас – Ние Сме Съзнателно Мъдри.
Силата в Действие – Това сме Ние, Смирените Богове. Силата в Нас – Е вспомнената Божествена Дарба от Нашето Създаване. Тя се възвръща и отваря, когато Осъзналия Себе Си Живее в Мъдрост, Изразява Безусловната Любов и Приема Светлината за Любов в Сърцето и от Бога.
В тази Фаза Сме Едно С Бога. АЗ СЪМ БОГА.
Подготовката в Нас – е за Многоизмерността.
АЗ СЪМ – ЛЮБОВ, МЪДРОСТ И СИЛА.
Е, СЕГА РАЗБИРАТЕ, ЗАЩО ВСИЧКО Е ПРОСТО.
ЦЕЛТА Е БЕЗКРАЙНА. КРАЯ – Е БЕЗКРАЙ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар